تبلیغات
داستانهای عبرت آموز واقعی - معراج و قطرات باران

معراج و قطرات باران

نویسنده : حمید محمدپور
ارسال شده در: داستان های معراج پیامبر (ص) ،

در روایت است که تعداد قطرات باران در هر سال، به یک مقدار است . اینگونه نیست که یک سال باران کمتر ببارد و سال بعد باران بیشتر بیاید . قطرات باران در هر سال به یک مقدار است. اما این باران کجا ببارد؛ به اعمال و رفتار شما بستگی دارد. اگر شما زکات اموال خود را پرداخت و مال را از حقوق واجبه پاک کنید، به ابرها فرمان میدهند تا در زمین ها و شهرهای شما ببارد، اما اگر زکات ندهید، باران در دریاها می بارد و برای شما سودی نخواهد داشت. بنابراین، برکات و تقسیم آن در دست خدا است.

در شب معراج، پیامبر صلی الله علیه و آله – به فرشته ای برخورد کرد که دستان فراوانی داشت؛ به او فرمود :

-          ای فرشته ! کار تو چیست که خداوند این همه دست به تو داده است؟   

-          یا رسول الله ! من مأمورم که هر ابری در منطقه ای می بارد، قطرات باران را شماره کنم.

-          ای فرشته ! آیا موردی بوده است که نتوانی آن را بشماری؟

-          یا رسول الله ! در دو مورد عاجز هستم.

-          کجا ؟

-          اول، آن جا که ده نفر از امت تو برای نماز جماعت حضور یابند. خداوند در آن نماز، به اندازه ای برکت می فرستد که من از شمارش آن برکات عاجزم. دوم، آن جا که از سوی امت تو بر شما صلوات بفرستند خداوند به خاطر آن صلوات نیز به اندازه ای برکت نازل می کند که من از شمارش آن عاجز هستم.
دیدگاه ها : نظرات
متن نظر :