تبلیغات
داستانهای عبرت آموز واقعی - معراج پیامبر (ص) و تماشای حالت بهشت

معراج پیامبر (ص) و تماشای حالت بهشت

نویسنده : حمید محمدپور
ارسال شده در: داستان های معراج پیامبر (ص) ،

 در موضوع تماشای بهشت، مسأله جالبی برای پیامبر (ص) به وجود آمد که در روایات ذکر شده است. رسول ا... (ص) در آن شب دیدند که یک قسمت از بهشت ساخته شده و کاملاً آباد است و قسمت دیگری از آن کویر است.
کارگران مشغول آبادانی آن هستند و گاهی اوقات هم دست از کار می کشند و دوباره شروع می کنند. حضرت درباره این موضوع، از جبرئیل پرسیدند که پاسخ شنیدند: مصالح ساختمانی این بهشت کامل شده، عبادات و کارهای خیر مردم است. این ساخته شده ها، متعلق به کسانی است که مرده اند. اینهایی که در حال ساخته شدن هستند، متعلق به زنده هاست که عمل خیر و عبادتی که انجام می دهند، تبدیل به مصالح می شود. هر وقت که آنها از عبادت و کار خیر دست می کشند، این فرشتگان هم مصالح ندارند.

حضرت در آن شب، بهشت را این گونه دیدند همچنان که دوزخ و معذبین دوزخ هم به آن بزرگوار نشان داده شد.
دیدگاه ها : نظرات
متن نظر :