تبلیغات
داستانهای عبرت آموز واقعی - با توبه همه گناهان پاک می شود و ...

با توبه همه گناهان پاک می شود و ...

نویسنده : حمید محمدپور
ارسال شده در: داستان های واقعی توبه کنندگان ،

آمده است که جوان گنهکاری توبه نموده ، به سوی کارهای نیک کشیده شد .

 او یک دفتر جیبی همراه خود داشت که اگر روزی گناهی از او سر می زد – به زبان یا دست یا پایش -  آن گناه را ثبت می کرد ؛ سحرها در خانه، آن گناه را به یاد می آورد و از صمیم قلب می گفت : <الهی العفو> .

عادت این جوان صالح، چندی این بود تا اینکه یک وقت گناهی از او سر زد ...

دفتر را از بغلش در آورد که بنویسد ، دید تمام صفحه هایی که گناهانش را در آن نوشته بود ، پاک است و به جایش این آیه قرآنی نوشته شده بود:

< اولئک یوبدّلُ اللهُ سَیّئاتِهم حَسَناتٍ ،  هر کس توبه کند نه فقط خدا پاکش می کند (گناهانش را می بخشد) بلکه علاوه بر آن به جایش ثواب ثبت می شود > .  

منبع : کتاب بازگشت از بیراهه

یا رب مددی که بی پناهیم همه       ای بحر کرم، غرق گناهیم همه

ای باعث روسفیدی رو سیهان         بر ما نظری که رو سیاهیم همه
دیدگاه ها : نظرات
متن نظر :